Clip không chỉ hướng dẫn các bạn Mở khóa màn hình khi cài ứng dụng CM Locker mà còn áp dụng để mở khóa các ứng dụng như Applock, CM Security hay các ứng dụng khóa màn hình khác khi bạn đã quên mật khẩu thông qua chế độ “Safe Mode” có sẵn trên android.

? Mở khóa CM Locker
? Quên mật khẩu khóa màn hình
? Mở khóa màn hình ứng dụng bên thứ 3
? Quên mật khẩu ứng dụng
? unlock CM Locker
? Bypass screen pattern CM locker
? Gỡ bỏ CM Locker

Bài viết liên quan

Để lại bình luận